Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

H KIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1988 στην πόλη της Καλαμάτας όπου βρίσκεται έως σήμερα.


Μετά από 30 χρόνια συνεχόμενης ανάπτυξης η εταιρία σήμερα έχει καταφέρει να υλοποιήσει και να συντηρεί ένα σημαντικό αριθμό έργων στην περιοχή. Βασικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή έπαιξε η εξειδίκευση των στελεχών της εταιρίας και η συνεχής εκπαίδευσή τους στη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων και στις νέες τεχνολογίες.

Δεκάδες επιχειρήσεις της Πελοποννήσου έχουν εμπιστευτεί την KIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για  τη μηχανοργάνωσή τους με ολοκληρωμένες λύσεις τόσο σε hardware όσο και σε software αλλά κυρίως σε θέματα που αφορούν την πλήρη και συνεχή υποστήριξη τους.

Στόχος μας για τα επόμενα χρόνια είναι η βελτίωση της ποιότητας της παροχής υπηρεσιών στις επιχειρήσεις με σύγχρονες λύσεις ERP στοχεύοντας στη γρήγορη και αξιόπιστη πληροφόρηση τους χρησιμοποιώντας κάθε νέα τεχνολογία.