ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ

ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

Ιματιοθήκη ΙΜ-101/1 θέσης

• 1 θέσης, διαστ. 101 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB)• Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή• Με θυρίδες εξα..

Ιματιοθήκη ΙΜ-174/1 θέσης

• Μίας θέσεως, διαστ. 174 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB)• Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή• Με θυρίδες..

Ιματιοθήκη ΙΜ-174/2 θέσεων

• Δύο θέσεων, διαστ. 174 x 70 x 46 cm (ΥxΠxB)• Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή• Με θυρίδες ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-174/3 θέσεων

• Τριών θέσεων, διαστ. 174 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-200/12 θέσεων

• Δώδεκα θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/2 2θέσεων

• Δύο θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρίδε..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/3 θέσεων

• Τριών θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρί..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/4 θέσεων

• Τεσσάρων θέσεων, διαστ. 210 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/4 θέσεων

• Τεσσάρων θέσεων, διαστ. 210 x 70 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/6 θέσεων

• Εξι θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρίδ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-210/9 θέσεων

• Εννέα θέσεων, διαστ. 210 x 103 x 46 cm (ΥxΠxB) • Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή • Με θυρ..

Ιματιοθήκη ΙΜ-52/1 θέσης

• 1 θέσης, διαστ. 52 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB)• Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή• Με θυρίδες εξαε..

Ιματιοθήκη ΙΜ-68/1 θέσης

• 1 θέσης, διαστ. 68 x 36 x 46 cm (ΥxΠxB)• Συμπαγής, συγκολλητή μεταλλική κατασκευή• Με θυρίδες εξαε..