SIRIO EVO 10000 - INVERTER SIRIO EASY

SIRIO EVO 10000 - INVERTER SIRIO EASY

Sirio EASY
Εύκολη εγκατάσταση και χρήση, ελαφρύ συμπαγές και εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαμόρφωση, αυτά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σειράς Sirio EASY που είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας. Στην πραγματικότητα, χάρη στο ευρύ φάσμα της τάσης και ρεύματος εισόδου, έχουν εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε συστήματα που έχουν περιορισμούς μεγέθους.

Σύστημα ψύξης
Το σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείται στη σειρά Sirio EASY, το οποίο περιλαμβάνει ένα ανεμιστήρα με έλεγχο θερμοκρασίας, απάγει αποτελεσματικά τη θερμότητα έξω από το περίβλημα, και τίθεται σε λειτουργία μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Η θερμοκρασία λειτουργίας ελέγχεται από ειδικούς αισθητήρες, οι οποίοι, σε ακραίες περιπτώσεις, μειώνουν την ισχύ εξόδου για την προστασία της συσκευής από υπερθέρμανση και ως εκ τούτου προστατεύουν του μετατροπέα από πλήρη διακοπή.

Sirio EVO
Αξιοπιστία και ευελιξία για όλες τις απαιτήσεις
Το ευρύ φάσμα εισόδων, λόγω της υιοθέτησης της τοπολογίας NPC, μαζί με υψηλό βαθμό προστασίας IP65, επιτρέπουν την εξωτερική τοποθέτηση κοντά στα φωτοβολταϊκά, απλοποιώντας και μειώνοντας την καλωδίωση στην πλευρά DC, μειώνοντας τις απώλειες και τα αντίστοιχα έξοδα εγκατάστασης. Επίσης, η τεχνολογία multi-string επιτρέπει τη διαχείριση σειρών με διαφορετικούς προσανατολισμούς και κλίσεις, ώστε να λειτουργεί καλύτερα με διαφορετικά μοντέλα και τύπους φωτοβολταϊκών. Ακόμη και αν υπάρχει μερική σκίαση, ο μετατροπέας είναι ευέλικτος βοηθώντας τον εγκαταστάτη σε διαφορετικές διαμορφώσεις. Ο ενσωματωμένος διακόπτης-αποζεύκτης DC επιτρέπει στον μετατροπέα να απομονώνεται γρήγορα και με ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για συντήρηση.

Κοινά χαρακτηριστικά
Ποιότητα παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
Υψηλότερη απόδοση μετατροπής
Απλοποιημένη επικοινωνία
Κύκλωμα ελέγχου σφάλματος γείωσης (GFCI)
Πιστοποιημένη ποιότητα

SIRIO EVO 10000
Ονομαστική ισχύς AC: 10000W
Μέγιστη ισχύς AC: 10000W
Εύρος λειτουργίας: 150÷1000V DC
Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 18A DC για MPPT


  • Κωδικός Προϊόντος: Model 410
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο